Pray For Bangkok หัวใจไทย 

ไม่รู้จะพูดอะไร…. มีแต่ความรู้สึกเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมไปถึงครอบครัวเขาด้วยค่ะ. จะจองเวรจองกรรมไปถึงไหนกัน!! #คนไทยรักหันไว้ให้มากๆ #สามัครคีคือพลัง     

Continue reading